bureaugraphics

Engladsgade 25, odense C

Betalingsbetingelser er som udgangspunkt 8 dage netto.

Deadlines bestræber jeg mig til det yderste for at overholde, men force majeur, barn syg, min sygdom, IT nedbrud m.m. kan gøre dette uopnåeligt, men jeg vil altid informere om dette.

Opgave start: Jeg går i gang med en opgave så snart jeg skriftligt eller mundtligt har bekræftet at alt materiale er modtaget i brugbar stand og mit tilbud er accepteret af kunden.

Levering sker som udgangspunkt pr email i form af aftalte formater og antal ved tilbudsgivning.

Indhold genereret af kunden, forholder jeg mig ikke til, med mindre dette er aftalt i tilbuddet. Jeg kan ikke gøres ansvarlig for det indhold der måtte være i skabeloner/filer ved modtagelse. Ej heller hvis det lægges i ved senere lejlighed.