Freelance PowerPoint specialist og designer, der hjælper med design/opsætning af corporate skabeloner eller daglig produktion af PowerPoints.

Hjælp til at visualisere kompleks information, såsom diagrammer, data og lignenede. Hjælp til at streamline designet i PowerPoints, sådan at virksomhedens CVI altid er afspejlet og tydelig. Sørger for at arbejdet med PowerPoints efterfølgende er mere brugervenlig for brugeren, der ofte er tidspresset og måske er grafisk interesseret.

Design- og reklamebureauer

Jeg hjælper designbureauer med at få opsat den mest profesionelle PowerPoint eller Keynote skabelon, som man trygt kan aflevere til sin kunde.

Det nemmeste er hvis designet ligger klar, at jeg får en InDesignpakke med fonte, logoer med mere. Det er dog vigtigt at InDesignfilen er sat op i PowerPoints formater nemlig Widescreenformatet som er: 33,867 cm i bredden og 19,05 cm i højden. Er formatet i InDesignfilen dette kan jeg i den aflæse font-størrelses og størrelsesforhold i øvrigt.

Billeder skal som udgangspunkt være 300 dpi opløsning og meget gerne i ovenstående størrelse.

Det er vigtigt at jeg ved om kunden bruger PC eller Mac, da skabelonen, så skal testes på begge platforme, nogle funktioner duer ikke på Mac.

Desuden skal jeg altid bede om 6 farver i RBG som vil indgå i farvetemaet i skabelonen. (med mindre disse er angivet i InDesignfilen)

Er der ikke et design klar, men en designmanuel jeg skal holde mig til er det også en mulighed, det kræver dog ofte nogle iterationer, da I kender kunden bedre end jeg.

Virksomheder og organisationer

Jeg hjælper virksomheder med at ensrette udtrykket i alle PowerPoint/Keynote, Word/pages filer, så alle disse overholder virksomhedens visuelle identitet. Jeg kan også hjælpe med den daglige produktion af slides eller Wordfiler, så medarbejderne kan bruge tid på andre ting – enten kan jeg sidde hos Jer eller vi kan tage det hele over mail og tlf.

Jeg sørger altid for at Officefilerne er tilrettede så alt er alignet og så appetitligt for modtageren som muligt. Det er en cornerstone for mig at sørge for at Officefilerne ligger så tæt som overhovedet muligt op ad virksomhedens øvrige grafiske materialer.

Jeg har mange års erfaring i opsætning og design af Officeskabelon og filer, og har gode referencer.

Kontakt mig endelig for et møde, hvor jeg kan fremvise eksempler på mit arbejde og vi kam aftale det videre forløb.

#PowerPoint #Word #Keynote #Pages #Microsoft Office