Word specialist

Word

Opsætning, Redesign, Design eller Problemløsning i Word

Bureaugraphics er specialist, ekspert, konsulent, rådgiver og designer i Microsoft Office Word.

Vi sikrer at virksomhedens visuelle identitet også overholdes i Word filer, som ofte er dem medarbejderne selv laver til forskel fra materiale fremstillet og layoutet af et reklamebureau/grafiker.
Her er der mulighed for at medarbejderen kommer til at "designe" filer selv og derved ikke overholder virksomhedens grafiske identitet. 

Det er derfor en god ide, at sørge for at medarbejderen ikke skal tænke på design og opsætning , når de bruger virksomhedens Office programmer. I en foruddefineret Office skabelon, er der taget højde for farver, fonte, diagrammer, tabeller, figurers design og der er taget stilling til billeder m.m. Dette betyder at medarbejderen, skal koncentere sig om indholdet og kommunikationen, ikke om at designe. Det sparer for det først medarbejderen meget tid! men sørger også for en stringens i virksomhedens materialer og kommunikation udadtil. 

Word filer i alle afskygninger designes/opsættes udfra designoplæg

Jeg får ofte et designoplæg i InDesign af en grafiker fra et reklamebureau, i forbindelse med at en virksomhed skal have en ny visuel identitet. Virksomheden skal meget ofte også have nye Word templates/skabeloner/dokumenter der afspejler den nye identitet, dvs. med det nye logo, de nye farver, nye skrifttyper og evt ny grafik.

Brevskabeloner med afsender, logo, grafik m.m.

En professionel brevskabelon er opsat med virksomhedens logo i det rette format og i en god opløsning! og med virksomhedens adresse klart angivet. Der er også klargjort til at skrive modtagers oplysninger placeret i det felt der vil være synligt, i en rude kuvert. Der er sørget for at alle typografier afspejler virksomhedes identitet og der er indsat evt ekstra grafik, foruddefineret, diagrammer og tabeller m.m. Desuden er skabelonen gemt som en skabelon, sådan at brugeren altid har en original.

Tilbudsskabeloner

En tilbudsskabelon eller en nyhedsbrev skabelon, ja sådan en skabelon kan bruges i utallige sammenhænge som plakat, menukort ja you name it, er defineret med hele den visuelle identitet i sig. Der er indlagt pladsholdere til billeder, der holder formatet i bredden. bl.a.

Rapport skabeloner

Med liggende sider ind i mellem de stående, modstående sider fx. klar til tryk/print med billedepladsholdere, bogmærker (links) noter, flere spalter, sidebemærkninger og flere andre ting.

Problemknuser service

Jeg kan løse mange komplicerede issues i Word, fx fylder dokumentet for meget, eller opfører sidetallene sig ikke rigtigt, er der slettet en sektion et sted, der gør at sidefod sidehoved er anderledes, eller noget forandrer sig i dokumentet, ja der kan være mange "underlige" "uforklarlige" issues i et Word dokument. Jeg giver gerne et bud hvad der kan være galt, og et tilbud på hvad det skal koste af fikse det.

En Wordskabelon giver kunden mulighed for at sende professionelt udseende breve, tilbud m.v. uden selv at skulle designe udtrykket.
I en professionel skabelon er der taget højde for typografier, farver, grafiske elementer og deres placering, modtager og afsender og definition af diagrammer m.m. Altsammen i overenstemmelse med virksomhedens visuelle identitet.