Brevskabeloner med afsender, logo, grafik m.m.

En professionel brevskabelon er opsat med virksomhedens logo i det rette format og i en god opløsning! og med virksomhedens adresse klart angivet.

Der er også klargjort til at skrive modtagers oplysninger placeret i det felt der vil være synligt, i en rude kuvert. Der er sørget for at alle typografier afspejler virksomhedes identitet og der er indsat evt. ekstra grafik, der er designet diagrammer og tabeller m.m. Desuden er skabelonen gemt som en skabelon, sådan at brugeren ikke overskriver originalen.

Tilbudsskabeloner

En tilbudsskabelon eller en nyhedsbrevskabelon, ja sådan en skabelon kan bruges i utallige sammenhænge som plakat, menukort ja you name it. Den skal afspejle virksomhedens visuelle identitet og samtidig være brugervenlig at arbejde med.

Rapport skabeloner

Med liggende sider ind i mellem de stående, modstående sider fx. klar til tryk/print med billedepladsholdere, bogmærker (links) noter, flere spalter, sidebemærkninger og flere andre ting.

Problemknuser service

Jeg kan løse mange komplicerede issues i Word, fx fylder dokumentet for meget, eller opfører sidetallene sig ikke rigtigt, er der slettet en sektion et sted, der gør at sidefod sidehoved er anderledes, eller noget forandrer sig i dokumentet, ja der kan være mange "underlige" "uforklarlige" issues i et Word dokument. Jeg giver gerne et bud hvad der kan være galt, og et tilbud på hvad det skal koste af fikse det.

En Wordskabelon giver kunden mulighed for at sende professionelt udseende breve, tilbud m.v. uden at ødelægge den visuelle identitet.
I en professionel skabelon er der taget højde for typografier, farver, grafiske elementer og deres placering, modtager og afsender og definition af diagrammer m.m. Altsammen i overenstemmelse med virksomhedens visuelle identitet.